گروه محصولات

باشگاه تجاری رشد چیست و چگونه کار می کند؟!

📣تمایز باشگاه تجاری رشد با بقیه ی فروشگاه ها ی مشهور اینترنتی چیست؟
 
 ▪️ باشگاه تجاری رشد فقط یک فروشگاه آنلاین نست.جامعه ای است  که در بستر فضای مجازی گرد هم آمده اند، تا با تبادل مهارت ها،        خدمات و کالا، علاوه بر رفع نیازهای خود،  کسب درآمد کنند.ما اعتقاد داریم یک شرکت خوب می کوشد، بهترین کالا و خدمات را عرضه        کند. ولی یک شرکت عالی در کنار عرضه ی بهترین کالا و خدمات، می کوشد جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند.
 
  •  📣عضویت در باشگاه تجاری رشد چه تغییراتی رو به همراه دارد؟
  •          ▪️ با عضویت در باشگاه برای خرید کالا به طور مستقیم کالا و خدمات را از تامین کننده دریافت می کنید، بدون این که هزینه ی اضافه                ناشی از واسطه ها را پرداخت کنید.
  •        ▪️ با مدیریت هزینه های تمام شده از طرف ما و ارائه کالا های باکیفیت و با دوام، هم تامین کنندگان عضو باشگاه کالاهای خود را                      به فروش می رسانند و هم  اقتصاد همه ی اعضا بهبود پیدا می کند.
  •        ▪️ حداقل بهره وری با عضویت  در باشگاه تجاری رشد تامین نیاز های جاری زندگی از طریق تامین کنندگان اصلی، با قیمت مناسب                   است.که با ادامه ی این تراکنش ها در قالب امتیاز قابل ذخیره اعتبار اعضا افزایش می یابد.

       ▪️ امتیاز همانند پول مجازی در سرتاسر باشگاه اعتبار ، قابلیت خرید و فروش دارد.

       ▪️  کالا و خدمات در قالب 17 گروه عرضه می شوند.اعضا باشگاه محدودیتی در انجام معاملات  از نظر ریالی و یا تنوع ندارند.

       ▪️  خرید و فروش اعتباری براساس امتیاز های موجود افراد و ضمانت باشگاه انجام می شود.

       ▪️ با ادامه ی همکاری و افزایش امتیاز، باشگاه در قالب تسهیلات کارآفرینی، توسعه و مشارکت از اعضا حمایت می کند.

       ▪️  اعضا می تواند علاوه بر کسب درآمد و افزایش درآمد خانواده،  استعدادهایی که تا امروز نتوانسته اند از انها برای کسب درآمد استفاده            کنند،بعد از تایید صلاحیت و گروه بندی کیفیت به کار بگیرند.


 
 


 🔻
 
🔻من کسب درآمد کردم
 
 
درباره باشگاه تجاری رشد
 ▪️ باشگاه تجاری رشد فقط یک‌فروشگاه آنلاین نست.جامعه ای است  که در بستر فضای مجازی گرد هم آمده اند،تا با تبادل مهارت ها،خدمات و کالا، علاوه بر رفع نیازهایخود،کسب درآمد کنند.ما اعتقاد داریم یک شرکت خوب می کوشد،بهترین کالا و خدماتراعرضه کند. ولی یک شرکت عالی در کنار عرضه ی بهترین کالا و خدمات، می کوشد جهان را به جای بهتریبرای زندگی تبدیل کند.

تماس با ما

📞                    021-44589462
📧                info@roshdbc.ir
🏠    تهران-تهرانسر-بلوار اصلی نبش 
           کوچه آقاکثیری (چهارم)  پلاک
           209 ساختمان مهرگان-واحد3