گروه محصولات

نسل چهارم بازاریابی

133/1398

خلاصه

در این عصر، پیشرفت های فناورانه و توسعه فناوری اطلاعات در بازارهای کنونی موجب تغییر پارادایم ها شده است. امروز، رسانه های اجتماعی بیش از شبکه های تلویزیونی بیننده دارد و مشتریان به جای اعتماد به تبلیغات برندها، با همتایان خود در بستر رسانه های اجتماعی به تبادل اطلاعات و گفت وگو میپردازند و به یکدیگر بیش از تولیدکنندگان اعتماد دارند. امروز، صدای مشتری رساتر از قبل شده و میزان نفوذ آن در دیگران و قدرت تأثیر آن بر شرکت ها بیش از گذشته شده است. امروز، بیش از اینکه نگران باشیم که محصولمان موردپسند مشتری است یا نه، باید دغدغه نشان دادن شخصیت واقعی برندمان، توجه به علایق و حیطه اجتماعی اطراف مشتری و بازارهای بی مرزی را داشته باشیم که، دیر یا زود، کسب وکار ما را به خود درگیر می کنند. بنابراین، ضروری است که بیاموزیم چگونه متناسب با این شرایط عمل کنیم و درحقیقت، آموزه های بازاریابی نسل چهارم را اجرا کنیمدر این عصر، پیشرفت های فناورانه و توسعه فناوری اطلاعات در بازارهای کنونی موجب تغییر پارادایمها (الگوواره) شده است. امروز، رسانه های اجتماعی بیش از شبکه های تلویزیونی بیننده دارد و مشتریان به جای اعتماد به تبلیغات برندها، با همتایان خود در بستر رسانه های اجتماعی به تبادل اطلاعات و گفت وگو می پردازند و به یکدیگر بیش از تولیدکنندگان اعتماد دارند. امروز، صدای مشتری رساتر از قبل شده ومیزان نفوذ آن در دیگران و قدرت تأثیر آن بر شرکت ها بیش از گذشته شده است. امروز، بیش ازاینکه نگران باشیم که محصولمان موردپسند مشتری است یا نه، باید دغدغه نشان دادن شخصیت واقعی برندمان، توجه به علایق و حیطه اجتماعی اطراف مشتری و بازارهای بی مرزی را داشته باشیم که، دیر یا زود، کسب وکار ما را به خود درگیر می کنند. بنابراین، ضروری است که بیاموزیم چگونه متناسب با این شرایط عمل کنیم و درحقیقت، آموزه های بازاریابی نسل چهارم را اجرا کنیم.


فیلیپ کاتلر، از استادان بنام علم بازاریابی، همواره کوشیده است تا پارادایم های اساسی در حوزه ی بازاریابی رابیان کند و کتاب های بسیاری دراین باره نوشته است.
در این عصر، پیشرفت های فناورانه و توسعه فناوری اطلاعات در بازارهای کنونی موجب تغییر پارادایم ها شدهاست. امروز، رسانه های اجتماعی بیش از شبکه های تلویزیونی بیننده دارد و مشتریان به جای اعتماد به تبلیغات برندها، با همتایان خود در بستر رسانه های اجتماعی به تبادل اطلاعات و گفت وگو میپردازند و به یکدیگر بیش
از تولیدکنندگان اعتماد دارند. امروز، صدای مشتری رساتر از قبل شده و میزان نفوذ آن در دیگران و قدرت تأثیرآن بر شرکت ها بیش از گذشته شده است. امروز، بیش از اینکه نگران باشیم که محصولاتمان موردپسند مشتریاست یا نه، باید دغدغه نشان دادن شخصیت واقعی برندمان، توجه به علایق و حیطه اجتماعی اطراف مشتری وبازارهای بی مرزی را داشته باشیم که، دیر یا زود، کسب وکار ما را به خود درگیر می کنند. بنابراین، ضروری است که بیاموزیم چگونه متناسب با این شرایط عمل کنیم و درحقیقت، آموزه های بازاریابی نسل چهارم را اجرا کنیم .در نسل چهارم بازاریابی، به مسائلی همچون تولید محتوا و بازاریابی محتوا، بازاریابی همه کاناله، و مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی پرداخته میشود.
در سالهای اخیر، فناوری مشتریان را قدرتمندتر ساخته و از سویی دیگر دسترسی شرکت ها به آنها را آسان ترکرده است. این تحول در دنیای فناوری و در پی آن بازاریابی شیوه های کسب وکار را متحول کرده است. با توجه به این تحولات انقلابی، نیاز به نقشه راهی برای فائق آمدن بر چالش های نوظهور درزمینه بازاریابی ضروری به نظر میرسد.
در جهان امروز، جوامع مشتریان قدرتمند تر از هر زمان دیگری شده اند. دیگر از شرکت ها و برندهای بزرگهراسی ندارند. آنان دوست دارند داستان های خوب و بد دربارۀ برندها را با دیگران به اشتراک بگذارند.گفت وگوهای اتفاقی دربارۀ برندها دارای اعتبار بسیار بالاتری از کمپین های تبلیغاتی هدفمند است.مشتریان تمایل دارند تا در هنگام تصمیم گیری دربارۀ انتخاب برندها از راهنمایی افراد مشابه خود استفاده کنند.گویی مشتریان با استفاده از حلقه های اجتماعی، با ایجاد حصاری امن در بابر ادعاهای غیرواقعی برندها، از خود دفاع می کنند. در نسل چهارم بازاریابی یاد خواهید گرفت جا به جایی های قدرت و تأثیر ارتباطات دیجیتال درحلقه های مشتریان را تشخیص دهید و آنها را به مزیت تبدیل کنید.
نظرات
ارسال نظر

5/5 0 0 0
مقالات مرتبط
درباره باشگاه تجاری رشد
 ▪️ باشگاه تجاری رشد فقط یک‌فروشگاه آنلاین نست.جامعه ای است  که در بستر فضای مجازی گرد هم آمده اند،تا با تبادل مهارت ها،خدمات و کالا، علاوه بر رفع نیازهایخود،کسب درآمد کنند.ما اعتقاد داریم یک شرکت خوب می کوشد،بهترین کالا و خدماتراعرضه کند. ولی یک شرکت عالی در کنار عرضه ی بهترین کالا و خدمات، می کوشد جهان را به جای بهتریبرای زندگی تبدیل کند.

تماس با ما

📞                    021-44589462
📧                info@roshdbc.ir
🏠    تهران-تهرانسر-بلوار اصلی نبش 
           کوچه آقاکثیری (چهارم)  پلاک
           209 ساختمان مهرگان-واحد3